Gymnázium olympijských nadějí

I přes určité výjimky i dnes neodmyslitelně patří k životu mladých lidí sport – nejčastěji fotbal, atletika, nebo třeba basketbal. Ovšem problémem, který s výchovou takových budoucích nadějí bezprostředně souvisí, je určitá krize mladého sportovce v době jeho dospívání. Pokud si odmyslíme všechny ostatní vnější vlivy, dostává se do sporu s jeho sportovní kariérou čím dál více studium. V dnešní době je časově velmi náročné zvládat na vrcholové úrovni obojí, a řada mladých lidí tak dá přednost škole a jistotě budoucí kariéry, než nejistým sportovním výkonům a riziku zranění.

Jednou z možností, jak takové dilema řešit a jak dát mladým sportovcům příležitost vyvážit duševní i tělesná cvičení, jsou sportovní školy. Takové ústavy jsou zaměřené na výchovu sportovců a jejich trénink, ovšem aniž by výrazněji ochudily jejich běžné vzdělání. Jednou z takových škol je třeba Gymnázium olympijských nadějí v Českých Budějovicích (po nedávných změnách fungující v rámci Gymnázia České Budějovice, Česká 64). Vzniklo po roce 1990 z původní Sportovní školy, založené roku 1984. Již z toho je jasně patrné, že gymnázium se zaměřuje, i po sloučení s jiným ústavem, především na sportovní rozvoj svých studentů
V rámci Gymnázia olympijských nadějí fungují paralelně dva různé studijní programy. Kromě čtyřletého všeobecného gymnázia s rozšířenou výukou tělesné výchovy je to také čtyřletý obor specializované sportovní přípravy. První z nich je vhodný pro studenty, kteří pravidelně trénují ve svém klubu (především týmové sporty, jako je fotbal nebo hokej), druhý pak pro sportovce, kteří trénují individuálně a potřebují pro svůj růst stabilní zázemí. Samozřejmostí je, že pro nabízené obory zajišťuje škola jak trenéry, tak i prostředí. V případě zájmu o studium je ovšem nutné složit jak přijímací testy SCIO, tak též projít vstupním vyšetřením u lékaře (právě kvůli zvýšené sportovní zátěži).

Jak se dá očekávat podle dosavadního popisu, také aktivity, které gymnázium pro žáky zařizuje, jsou nedílně spojeny se sportem. Kromě pořádání nejrůznějších turnajů a soutěží je poměrně tradiční akcí například projekt Dreams and Teams, olympijský den se sportovci, nebo třeba pravidelný olympijský zájezd po Evropě. Velmi oblíbené jsou také sportovní kurzy, jako je třeba ten běžecký nebo lyžařský, které mají podpořit trénink a kondici studentů a zároveň utužit jejich kolektiv. Nepostrádají však ani akce, které se sportem nemají tolik společného, jako jsou různé předmětové soutěže, projekt Studenti čtou a píší noviny, nebo slavnostní školní ples.

Sportovnímu zaměření gymnázia a pořádaným školním akcím odpovídají také náplně hodin. U všeobecného gymnázia se od běžného studia ještě příliš neodlišují, ovšem od sportovců nemůžete čekat, že dovedou věrně nakreslit granitový dřez nebo že budou perfektně znát dějinné souvislosti třicetileté války. Na druhou stranu časová dotace 15 hodin tréninku týdně a dalších hodin sportovní teorie je perfektní pro jejich všestranný sportovní rozvoj. Taková výuka se pak naplno odráží ve sportovních výsledcích žáků. Každoročně se mezi nimi objevuje řada účastníků celorepublikového finále ve svých disciplínách, z nichž většina dosáhne na medailová umístění, i českých reprezentantů.

Bez zajímavosti není ani to, kolik absolventů se ve sportovním světě dokázalo výrazně prosadit. Dokonce i na metách nejvyšších, na olympijských hrách. První startovali v Atlantě roku 1996. Byly to Kateřina Hanušová a Naďa Tomšová-Koštovalová. Od té doby pak pravidelně (s výjimkou ZOH v Turíně roku 2006) českou republiku na olympiádě reprezentuje alespoň jeden sportovec, jehož minulost je s Gymnáziem olympijských nadějí spojena. S tím souvisí také určitá zajímavost, týkající se názvu školy. Právě její zaměření a fakt, kolik úspěšných sportovců dokázala vychovat, bylo důvodem, díky kterému olympijský výbor dovolil škole používat název Gymnázium olympijských naději. A nutno přiznat, že jej gymnázium až do sloučení s jinou školou nosilo se ctí a dalo naší vlasti řadu absolventů, na které můžeme být hrdí.

POSLEDNÍ ZPRÁVY