Práce erotické masérky je obvykle velmi dobře placená. Většina žen se jí však nevěnuje pouze pro peníze

Erotické masérky mají pestrou a náročnou práci. Práci, kterou jeden dovede náležitě ocenit, zatímco jiný jí možná tak trochu opovrhuje. Faktem nicméně je, že erotická masáž je svého druhu umění, které kombinuje intimní dotek s hlubokým pochopením lidské sexuality a vzájemné komunikace a stále více lidí ji proto také vyhledává. 

Pro mnoho masérek je tato činnost zajímavým způsob obživy, ale většina z nich ji přesto nedělá pouze pro peníze. My se podíváme, co tato profese asi tak obnáší.

 

Jak vypadá práce erotické masérky?

Práce erotické masérky je obestřena mnoha mýty a nedorozuměními, avšak její skutečná podstata leží v profesionalitě, v perfektně zvládnutém umění masážních technik a především pak v citlivém přístupu k potřebám všech klientů.

Běžný pracovní den erotické masérky zpravidla začíná dlouho před příchodem prvních klientů. Musí se postarat o své pracovní prostředí, aby bylo čisté, působilo uklidňujícím a přívětivým dojmem a aby se v něm člověk cítil příjemně. Jisté je, že atmosféra místnosti, kde k rituálu masáže dochází,  hraje klíčovou roli v celkovém zážitku klienta. A proto masérky věnují značnou pozornost detailům jako je osvětlení, vůně nebo hudební kulisa. Jejich příprava na samotnou masáž také často zahrnuje osobní přípravu – od fyzické kondice po mentální nastavení. 

Některé profesionálky dokonce praktikují různé meditace nebo i jiné relaxační techniky, aby byly v nejlepším možném rozpoložení vhodném pro přijímání dalších klientů.

Vzdělávání jako klíč k profesnímu růstu

Erotika může být někdy zdrojem zajímavých příjmů. Erotické masérky o tom zpravidla vědí své. Ovšem nemají to nijak jednoduché. Musí neustále pracovat na zdokonalování svých dovedností a na rozšiřování svých znalostí. Kurzy a školení jsou obvykle nezbytnou součástí jejich profesního života. 

Masérky se vzdělávají v anatomii, psychologii a různých masážních technikách, aby poskytovaly služby na co nejvyšší úrovni. Vedle formálního vzdělávání se mnohé z nich účastní workshopů a seminářů, které prohlubují jejich porozumění lidské psychice a emocím. Tento neustálý proces učení pomáhá masérkám zůstat na špici profesních trendů a inovací. Život skutečných profesionálek je v tomto ohledu opravdu poměrně náročný.

Typy kurzů a školení:

  • Anatomie a fyziologie
  • Psychologie intimity
  • Techniky erotické masáže
  • Kurzy sebeuvědomění a komunikace

Každý klient je jedinečný

Citlivý přístup ke klientům je pro erotické masérky naprosto zásadním aspektem jejich práce. Každý klient je jedinečný a vyžaduje tedy individuální přístup. Ženy se proto obvykle snaží vytvořit prostředí důvěry a pohody, kde se klienti mohou cítit zcela bezpečně a kde mohou otevřeně vyjádřit své potřeby a svá přání. Komunikace a vzájemný respekt jsou při těchto specifických typech masáží nesmírně důležité. 

Klientům je často poskytován prostor pro vyjádření jakýchkoliv tužeb nebo preferencí. Ostatně, svět sexu a erotiky je nesmírně pestrý. A mnohé z jejich představ jsou nakonec také realizovány. Kvalitní a citlivá komunikace umožňuje každé masérce přizpůsobit své služby tak, aby co nejvíce vyhovovaly veškerým očekáváním a potřebám klientů.

 

Výdělky mohou být opravdu zajímavé

Výdělky v oboru erotických masáží mohou být skutečně zajímavé. Samozřejmě se ale liší v závislosti na řadě faktorů. To, kolik si žena svou prací obvykle vydělá, závisí především na jejích dovednostech a zkušenostech a mnohdy také na rozsahu poskytovaných služeb. Některé masérky si mohou přijít na slušné částky, což je také pro ženy zvenčí (mimo obor) často velkým lákadlem. 

Je však důležité si uvědomit, že finanční úspěch vyžaduje značné profesní úsilí, jehož součástí je také schopnost budování dobrých vztahů se stálými klienty. Klientela se totiž často vrací k masérkám, které jsou schopné a vstřícné. K ženám, které jim dovedou poskytnout fyzické, ale i emoční uvolnění a které jsou ochotny vyplnit některá z nejtajnějších přání a fantazií. Taková “loajalita” je pro úspěch v oboru často velmi důležitá.

Dlouhodobá perspektiva nebo jen dočasná obživa?

Pro některé ženy se práce erotické masérky stane celoživotní kariérou, potěšením či dokonce posláním. Nevěnují se jí tedy pouze z finančních důvodů. Řada žen však v oboru zůstávají pouze krátkodobě. Není to zkrátka pro každého. 

Motivace a osobní okolnosti hrají velkou roli v tom, jak dlouho se masérky rozhodnou v tomto oboru působit. Některé z nich hledají v erotické masáži cestu k sebevyjádření a osobnímu růstu, zatímco pro jiné může být tento typ práce jen způsobem, jak překlenout momentální finanční obtíže nebo získat prostředky potřebné pro dosažení aktuálních životních cílů.

 

Neustálý boj s předsudky

Erotické masérky bohužel často čelí nedorozuměním a mnoha předsudkům. A to dokonce i v naší moderní a celkem tolerantní společnosti. Boj s těmito stereotypy a získávání respektu vyžaduje pevný charakter a velké odhodlání. Některé profesionálky se proto aktivně snaží edukovat veřejnost o své profesi prostřednictvím blogů, rozhovorů a sociálních médií. Pokoušejí se prolomit tabu a změnit vnímání erotických služeb a především pak masáží. Učinit ze svého oboru zcela legitimní a respektovanou profesi.

Běžné společenské předsudky:

  • Nedostatek respektu k profesi
  • Někdy mylné představy o intimní povaze práce
  • Stigmatizace a tabu 

Situace se zvolna zlepšuje

V posledních letech se naštěstí společenské vnímání erotických masáží postupně mění k lepšímu. Díky otevřenější diskusi a snazšímu pochopení této profese se zvolna rozptylují mýty a některé předsudky. Takové masérky, které hrdě přijímají svou profesi, hrají v tomto procesu proměny zásadní roli. Veřejná debata a mediální prezentace pomáhají ukázat erotickou masáž v novém světle. Jako službu nabízející některým lidem to, po čem nejvíce touží a co zřejmě nemohu získat jinde.

 

Je to zajímavé, ale nikoliv snadné

Práce erotické masérky je bezesporu zajímavá a obvykle i velmi dobře placená. Jde však o  náročné povolání, které stále čelí řadě předsudků a překážek. Tento obor zůstává plný výzev, ale také nabízí nekonečné možnosti všem, kdo se rozhodnou jít svou cestou s odvahou a s otevřenou myslí.

Leoš Šedivý