Vedení podvojného účetnictví není žádná noční můra

Mnoho začínajících podnikatelů se vedení podvojného účetnictví a účetních dokladů a evidence děsí. Denně se s tímto přístupem setkávám ve své účetní firmě. K žádným obavám není důvod. Vysvětluji svým klientům, že právě díky účetnictví mají přehled o celkovém hospodaření své firmy. Mají pod kontrolou pohyby svého majetku, ale také závazků, nákladů a výnosu. Také často řeším dotazy typu: „Mám vést podvojné účetnictví, nebo daňovou evidenci:“ Zjednodušeně řešeno, dle zákona o účetnictví mají povinnost vést účetnictví právnické osoby a fyzické osoby, které se dobrovolně zapíší do obchodního rejstříku, nebo jejich roční obrat překročí 25 milionů Kč.

Teď něco málo k pojmu podvojné účetnictví. Pojem podvojné účetnictví se již dnes tolik nepoužívá, častěji se setkáme jen s účetnictvím. Ale hlavní princip zůstává stejný, účtuje se podvojným způsobem neboli Má dáti/Dal. Určitě si všichni pamatujeme ze školních lavic kreslení známých „téček“, kde na jedné straně bylo MD a na druhé D. Jako by to bylo včera. Absolutně jsem netušila, co to znamená. Nic mně to neříkalo, neviděla jsem souvislost mezi psaním čísel do „téček“ a účetnictvím. Pořád jsem si říkala, že není možné, aby ve firmách čmárali po papírech takové hlouposti. A teď jsem účetní, mám svoji účetní praxi a svým začátku se musím smát. Trochu paradox, že?

Vedení účetnictví je poměrně náročný proces, má přesně daná pravidla, kterými se musíme řídit. Základním předpisem pro vedení účetnictví je Zákon o účetnictví z roku 1991, který pojednává o všech náležitostech souvisejících s účetnictvím, např. o účetních dokladech, knihách, o inventarizaci majetku a jeho oceňování, atd. Samozřejmě se zákon v průběhu let vyvíjí, upravuje a mění. Tyto změny jsou často prováděny pomocí tzv. novel a nařízení. Pro podnikatele jsou tyto úpravy kamenem úrazu, jak jsem se dočetla v tomto článku.

Dále zákon stanovuje několik zásad, kterými se účetní jednotka musí řídit a dodržovat je. Účetnictví je třeba vést správně, průkazně, úplně, v české měně, jako celek, od vzniku až do zániku. Takže všechno je to o jednání v souladu se zákonem, zachování určitých nastavených pravidel. Bohužel ne všechny firmy jsou schopné tyto zásady zvládat, viz tento článek.

Ve své účetní praxi se setkávám s různými problémy, které s klienty řeším. Musím uznat, že těch změn je opravdu mnoho. Ročně vznikne několik nových nařízení, ale žádná předešlá většinou nejsou zrušena, tak se domnívám, jestli to opravdu není zásadní problém v naší legislativě. Když se na to podívám z hlediska účetní, tak i pro mě je to náročné. Neustálé sledování novinek, vyhlášek, nařízení jak účetních, tak i daňových, mně zabere velmi hodně času, který mě samozřejmě nikdo nezaplatí, protože to patří k této profesi a mému neustálému vzdělávání. Často se klienti ptají, jak to všechno mají stíhat. Bohužel neznám odpověď. Sama celou tuhle situaci vnímám jako dost velký problém v souvislosti s vedením účetnictví. 

Samotné vedení účetnictví není žádná věda, alespoň pro mě. V dnešní době je na trhu velké množství účetních softwarů, bez kterých se účetní neobejde. Jsou přehledné, šetří čas, práce s nimi je jednoduchá, i když nejste zrovna počítačový expert. Neumím si představit, že bych byla bez tak skvělého pomocníka. Vedou mě krok po kroku, a když udělám chybu, ohlásí ji a nepustí mě dál. Tudíž se snižuje chybovost během účetních zápisů. V případě problému, mají tyto programy technickou online podporu, takže vše můžu vyřešit během chviličky. Dle mého názoru další z nesporných výhod.

Ještě takový dodatek na závěr. Všechny budoucí podnikatele, kteří ke mně do firmy přijdou, se snažím přesvědčit, že vedení podvojného účetnictví není žádná noční můra, jak to ze začátku může vypadat, ale výhoda, díky níž mají skvělý přehled o hospodaření své firmy.

Leoš Šedivý