SEO: vše, co jste chtěli vědět

Snaží se proniknout do tajů SEO? Potom máte jistě spoustu nejasností. Jsou však otázky, které se neustále opakují. Pojďme si na ně tedy odpovědět!

SEO formou otázek a odpovědí

· K čemu optimalizace webu slouží?

Zde je odpověď velmi jednoduchá. Cílem SEO je zviditelnění webu a jeho lepší umístění ve výsledcích vyhledávání. To samozřejmě vede k přilákání návštěvníků a zvýšení počtu konverzí.

· Kolik klíčových slov má být na stránce?

Na tuto otázku bohužel neexistuje jednoznačná odpověď. Obecně však platí, že s klíčovými slovy je třeba nakládat s rozvahou a nesoustředit se pouze na jeden konkrétní tvar. Rovněž je třeba mít na paměti skutečnost, že vyhledávání je často odpovědí na různé dotazy, které obsahují klíčovou frázi v jiné podobě.

Klíčová slova by se na webových stránkách měla vyskytovat v rozumné míře a nadměrně se neopakovat. Během tvorby textu je vhodné psát bez ohledu na klíčová slova, která se v textu vzhledem k tématu stejně objeví. Posléze je samozřejmě možné klíčová slova do textu zakomponovat.

· Jak dlouhý má být textový obsah?

Nemá cenu psát zbytečně obšírné texty jen proto, aby dosáhly určité délky. V dnešní hektické době navíc jen málokdo čte dlouhé elaboráty. Základem je vytvářet texty s jasnou strukturou a výstižným obsahem. Na druhou stranu je důležité texty nějak smysluplně zakončit. Avšak například v případě metadat je žádoucí dodržet danou délku (pro meta title činí ideální délka 55 znaků, pro meta description 155 znaků).

· Jaká by měla být aktivita na sociálních sítích?

Profil založený na nejrůznějších sociálních je sice dobrá věc, ale bez pravidelného přispívání nemá valný smysl. Důležité je najít přijatelnou míru, abyste se dostatečně zviditelnili, ale zároveň neodradili stálé i nové zákazníky od sledování vašeho profilu. Základem by však měla být pravidelná aktivita, aby si vaše publikum na tuto pravidelnost navyklo.

Co se týče Facebooku, je vhodné sdílet nové příspěvky každý den, přinejmenším během pracovního týdne. V případě Twitteru může být frekvence ještě vyšší.

· Jak často je vhodné publikovat text na blogu?

Podobné zásady jako pro aktivitu na sociálních sítích platí i v případě blogu. I zde je důležitá zejména pravidelnost, například na základě jednoduchého publikačního plánu. Blog by však neměl být pouze prostředkem k podpoře SEO, nýbrž platformou pro komunikaci s publikem. Zejména při zahájení blogování je vhodné častější publikování k rychlejšímu vybudování stálého čtenářského okruhu. Nemá však valný význam publikovat bezobsažné články, které čtenáře nijak nezaujmou, dokonce je spíše odradí od další návštěvy.

· Kolik zpětných odkazů je třeba?

I tuto otázku si klade každý, kdo se snaží zlepšit svou pozici při vyhledávání. Opět však platí, že přesná odpověď neexistuje. Vznik odkazů je přirozený proces, ovšem v rámci linkbuildingu lze celému procesu trochu napomoci. Nicméně i v tomto případě by měly odkazy vznikat přirozeně.

· K čemu je dobrá registrace do katalogů?

Pro získávání prvních, poměrně kvalitních zpětných odkazů je vhodná registrace do katalogů. Přednost však dejte ruční, nikoli automatické registraci.

· Na co při optimalizaci nikdy nezapomenout?

Při veškerých úpravách struktury a obsahu vaší stránky byste měli mít na zřeteli publikum a uživatelskou přívětivost, nikoli jen bezhlavě optimalizovat web. Navigace na webu by měla být dostatečně intuitivní a přehledná. Stejně tak by veškerý obsah na webu měl přinášet hodnotné informace, aby váš potencionální zákazník neměl tendenci hledat odpovědi na své otázky na konkurenčních webových stránkách. Ostatně, s tím jdou základní SEO principy ruku v ruce.

Leoš Šedivý