Založení živnosti – začínáme s podnikáním

Založení živnosti je v současnosti mnohem jednodušší, než tomu bývalo dříve. Odpadla třeba potřeba předkládat výpis z rejstříku trestů a doklad o bezdlužnosti (dluhy vůči státu). Živnostenský úřad si dokáže tyto dokumenty obstarat sám (pokud si je přesto pořídíte sami, pak nesmí být starší než 3 měsíce). Zároveň můžete úřad požádat, aby vás zastoupil v ohlašovací povinnosti u příslušné zdravotní pojišťovny, kde jste pojištěncem, ale také na správě sociálního zabezpečení i finančním úřadě. Je to díky tomu, že živnostenský úřad slouží jako Centrální registrační místo (více zde). K tomu všemu vám postačí jediný doklad, který vyplníte při zakládání živnosti, tzv. Jednotný registrační formulář (JRF). Formulář je k dispozici na této adrese.

Založení živnosti – doklady a druhy živností

Dříve než začnete s vyplňováním JRF, informujte se, jaký druh živnosti budete provozovat. V případě vázaných, řemeslných a koncesovaných živností je totiž získání živnostenského oprávnění podmíněno odbornými znalostmi, odpovídajícím vzděláním nebo praxí.

  • Pokud budete žádat o výpis z živnostenského rejstříku pro tyto živnosti, pak kromě vyplnění JRF, ještě musíte doložit odbornou způsobilost a zaplatit správní poplatek ve výši 1 000,- Kč. Za každou další ohlášenou živnost či koncesi je poplatek 500,- Kč.

Naopak u volných živností si vyberete živnost, zajdete na příslušný živnostenský úřad, vyplníte JRF, zaplatíte správní poplatek a je hotovo. Nezapomeňte si průkaz totožnosti.  Rozšíření volné živnosti o další obor stačí ohlásit na úřadu a požádat o doplnění. Poplatek se už neplatí. Když si s výběrem živnosti nebudete vědět rady, poraďte se s pracovníky úřadu, ti vám ochotně poradí. Další možností je vyplnění formuláře elektronicky.

Co umí jednotný registrační formulář?

  • ohlášení živnosti na živnostenském úřadu
  • registrace na finančním úřadu k platbě daně z příjmu fyzických osob
  • registrace na správě sociálního zabezpečení k platbě záloh sociálního pojištění
  • registrace u příslušné zdravotní pojišťovny k platbě záloh zdravotního pojištění

Výpis z živnostenského rejstříku a identifikační čísla

Vyplněním a podáním JRF ohlásíte živnost, takže nic nebrání jejímu vzniku. Zhruba do 14 dnů budete mít hotov výpis z živnostenského rejstříku. Zároveň s tím vám bude přiděleno vaše identifikační číslo (IČ, IČO). Přibližně během 30 dnů ode dne ohlášení živnosti dostanete poštou daňové identifikační číslo (DIČ), které vám zašle příslušný finanční úřad. Toto číslo se skládá z kódu země CZ a vašeho rodného čísla. U plateb, které budete poukazovat správci daně, bude toto číslo sloužit jako variabilní symbol.

Ohlašovací povinnost – platby měsíčních záloh na sociální a zdravotní pojištění

Prostřednictvím jednotného registračního formuláře jste se kromě finančního úřadu, zaregistrovali také u ČSSZ a příslušné zdravotní pojišťovny. Tím vám vznikla povinnost hradit minimální měsíční zálohy na pojistné.

Česká správa sociálního zabezpečení

  • Během 1 měsíce obdržíte od ČSSZ dopis, kde budou instrukce k platbě záloh na sociální pojištění. Zálohy se platí zpětně, nejpozději do 20. dne v měsíci (to znamená, že lednová záloha musí být připsána na účet ČSSZ do 20. února). Jestli budete zálohu hradit bankovním převodem, zřiďte si trvalý příkaz s datem platby 5. dne v měsíci. Součástí dopisu bude také Variabilní symbol důchodového pojištění (DP), které vám ČSSZ přidělí. Toto číslo budete používat pro platbu záloh. Specifickým symbolem bude vaše rodné číslo.

Příslušná zdravotní pojišťovna

  • Podobné je to i s platbou záloh na zdravotní pojištění. Údaje pro provádění plateb získáte na pobočce vaší pojišťovny. Variabilním symbolem bude vaše rodné číslo. Minimální záloha je stanovena zákonem (stejně jako u záloh na sociální pojištění) a splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce, takže třeba březnová záloha musí být nejpozději 8. dubna na účtu zdravotní pojišťovny. Jestliže máte podnikání jako vedlejší činnost, pak minimální zálohu neplatíte, ale vypočítáváte si výši zálohy až ze skutečných příjmů po podání Přehledu o příjmech a výdajích v následujícím roce. Dobrovolnou platbou je nemocenské pojištění, pro případ mateřské či nemocenských dávek.

Mějte na paměti, že platby záloh na sociální a zdravotní pojištění, včetně nemocenské nespadají mezi odpisy, které by snižovaly základ daně.

Leoš Šedivý